برچسب: سید آرش امامی

22 مهر 1400
اخبار

لزوم تهیه بسته سیاستی توسعه صنعتی برای استان اصفهان

اعضای کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در نشست این کمیسیون بر تعریف سیاست توسعه صنعتی استان توسط استاندار و مدیران اقتصادی تأکید کردند.