برچسب: سیدمحمد آقامیری

2 تیر 1401
اخبار

تشکیل شورای عالی تحقیقات بیماری‌های استراتژیک دامی در سازمان دامپزشکی

رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: شورای عالی تحقیقات بیماری‌های استراتژیک دامی در سازمان دامپزشکی کشور تشکیل شده است.