برچسب: سیب سمیرم

1 مهر 1400
استان اصفهان

قیمت سیب ممتاز سمیرم ۷۰۰۰ تومان تعیین شد

مدیر جهاد کشاورزی سمیرم  قیمت خرید انواع سیب درختی این شهرستان  را اعلام کرد.