برچسب: سیاسی، امنیتی اقتصادی، عمرانی و اجتماعی

22 مرداد 1401
اخبار

در همایش تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی؛

وحیدی: مسائل اجتماعی مهم‌ترین حوزه مسئولیتی وزارت کشور است

وزیر کشور گفت: از میان مسئولیت‌های سیاسی، امنیتی اقتصادی، عمرانی و اجتماعی وزارت کشور، مسئولیت اجتماعی مهمترین است‌.