برچسب: سیاست خارجی دولت سیزدهم

5 مرداد 1401
اخبار

تقویت دیپلماسی آب و انرژی اولویت سیاست خارجی دولت سیزدهم است ‌

وزیر نیرو گفت: تقویت دیپلماسی آب و انرژی جزو اولویت‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم است ‌و از ابتدای روی کار آمدن دولت مردمی با تاکیدهای رییس جمهور این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.