برچسب: سکونتگاه

15 آذر 1400
اخبار

وزیر راه و شهرسازی:

۱۴۰ هزار هکتار از اراضی کشور بافت فرسوده است

وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی کشور بافت فرسوده است که باید طی ۲ سال ۳۰۰ هزار واحد در این اراضی نوسازی شود.