برچسب: سویه نوترکیب جدید کرونا

اخبار
17 فروردین 1401 - 11:35 ق.ظ

علائم سویه نوترکیب جدید کرونا

سویه جدید XE ترکیبی از ۲ زیرسویه BA.۱ و BA.۲ امیکرون است به این معنا که سویه ترکیبی از ۲ ویروس یا سویه متفاوت تشکیل شده و ویژگی‌های هر ۲ را دارد.