برچسب: سویه جدید کرونا ، پاندمی کرونا

12 اردیبهشت 1401
اخبار

آیا سویه‌های جدید کرونا خطرناک است؟

چرخش ویروس کرونا متاسفانه قطع نشده است و هنوز معلوم نیست که سویه‌های جدید تا چه حد خطرناک است.