برچسب: سویه اصلی کرونا

25 اسفند 1400
اخبار

مصونیت بهبودیافتگان سویه اصلی کرونا در برابر امیکرون

نتایج تحقیق جدید نشان می‌دهد کسانی که در برابر سویه اصلی سارس کوو ۲ ویروس مسبب بیماری کووید ۱۹ مصونیت پیدا کرده‌اند، احتمالا در برابر سویه امیکرون نیز از مصونیت برخوردار هستند.