برچسب: سویه‌های جدید

6 تیر 1401
اخبار

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

ایران در پایین‌ترین نقطه شیوع کرونا

با توجه به اینکه بیماری در سایر کشورها همچنان در سطح قابل توجهی وجود دارد، احتمال ورود ویروس با سویه‌های جدید وجود دارد، اما امیدواریم به شکل یک موج فراگیر نشود.