برچسب: سوم خردادماه

5 خرداد 1401
اخبار

چهارمحال و بختیاری- مهوش نوری‌زاده

خبرهایی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و بختیاری

برنامه های متعدد فرهنگی در شواری فرهنگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری  جهت بزرگداشت حماسه آزاد سازی خرمشهر  تصویب وبه اجرا در آمد