برچسب: سود و زیان شرکت

10 آبان 1400
اخبار

دکتر کاردگر:

سهم بیمه دانا از خسارت شرکت طبیعت 10 درصد است

مدیرعامل بیمه دانا اعلام کرد: سهم این شرکت از خسارت شرکت طبیعت سبز پارس کهن ۱۰ درصد خواهد بود.