برچسب: سود آوری

26 آبان 1400
اخبار

سعید بزرگی خبر داد:

صبا فولاد خلیج فارس باز هم رکورد زد

مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس گفت: همه موفقیت های بدست آمده حاصل لطف خداوند متعال و همدلی و همت پرسنل و کارگران خدوم صبا فولاد خلیج فارس است.