برچسب: سواد

13 دی 1400
اجتماعی

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور:

کودکان کار تحت پوشش نهضت سواد آموزی قرار می‌گیرند

رئیس نهضت سوادآموزی از تحت پوشش قرار دادن کودکان کار بی سواد بالای ۱۰ سال خبر داد.