برچسب: سواد آبی جامعه

4 اسفند 1400
اخبار

همزمان با سراسر کشور؛

چهارمین دوره طرح ملی خانه تکانی در اصفهان برگزار می‌شود

چهارمین دوره طرح ملی خانه تکانی با رویکرد مدیریت مصرف بهینه آب و حفظ منابع محیط زیست همزمان با سراسر کشور در اصفهان برگزار می شود.