برچسب: سهم اشتغال

30 تیر 1401
اخبار

بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات با ۵۱.۲ درصد

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد در فصل بهار امسال بخش خدمات با ۵۱.۲ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است که این امر نشانگر رشد ۲.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.