برچسب: سهمیه صادرات

14 بهمن 1400
اخبار

براساس آمارهای گمرک؛

سهمیه صادرات سیب زمینی در سال جاری تکمیل شده است

عاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از تکمیل سهمیه صادرات سیب‌زمینی در سال جاری خبر داد.