برچسب: سهراب مرادی

19 مهر 1400
ورزش

صدای پای حاشیه در وزنه برداری

تمرینات سهراب مرادی در خانه و دعوت نشدن او به اردوی تیم ملی نشان از ایجاد حواشی جدیدی در وزنه برداری دارد.