برچسب: سنندج

2 خرداد 1401
اجتماعی

سنندج- آرش مرادی

پاداش۲۵۰۰ میلیون ریالی به مشترکین کم مصرف و خوش مصرف

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: در آئین اختتامیه جشنواره تبسم از ۱۲۰ مشترک کم مصرف و خوش مصرف کردستانی که با رعایت الگوی مصرف برق، در تابستان گذشته یار و همراه این شرکت بوده و بهینه مصرف کرده اند با اهداء ۲۵۰۰میلیون ریال پاداش تقدیر به عمل آمد.