برچسب: سند مالکیت

6 تیر 1401
اخبار

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

صدور سند مالکیت برای بیش از ۹۶ درصد از اراضی ملی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور سند مالکیت برای بیش از ۹۶ درصد از اراضی ملی خبر داد.