برچسب: سند خانواده سبز ایرانی

7 شهریور 1401
اخبار

سند خانواده سبز ایرانی بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت تدوین می شود

مشاور امور بانوان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به دومین نشست کارگروه اجرایی تفاهم نامه سازمان حفاظت محیط زیست با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، از تدوین سند خانواده سبز ایرانی بر اساس الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت خبر داد.