برچسب: سند توسعه صادرات کشور

11 دی 1400
اخبار

آغاز به کار سند توسعه صادرات کشور با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری

سازمان توسعه تجارت می‌گوید که کار بر روی سند توسعه صادرات کشور با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری کشور آغاز خواهد شد.