برچسب: سندیکا

30 آذر 1400
اخبار

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های غذایی و رژیمی خبر داد:

افزایش آمار مصرف مکمل‌های غذایی در دوران کرونا

کبریایی زاده گفت: مصرف مکمل‌های غذایی در دوران کرونا با یک افزایش چشمگیر رو به رو بوده است.