برچسب: سندباکس

2 تیر 1401
اخبار

استفاده از فناوری‌های نوین در جهت اصلاح ساختار بانکی است

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سندباکس (محیط آزمون تنظیم گری) بانک مرکزی گفت: استفاده از فناوری‌های نوین بستر مناسبی برای عملیاتی کردن اصلاح ساختار بانکی است.