برچسب: سمینار

اخبار
21 اسفند 1400 - 9:45 ق.ظ

صادقی خبر داد:

مرکز تحقیقات سلامت جامعه دانشگاه آزاد اصفهان موفق به دریافت سطح یک شد

رییس مرکز تحقیقات سلامت جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) از کسب عنوان برتر مرکز تحقیقات این واحد دانشگاهی در ارزشیابی سال 1400 دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.