برچسب: سلبریتی

8 خرداد 1401
اخبار

حضور سلبریتی‌ها در صحنه حوادث، فعالیتی با رنگ و بوی زرد!

یک کارشناس رسانه درباره حضور سلبریتی‌ها در صحنه‌های حوادث و پیامدهای آن بر این باور است: چهره‌ها حوادث را فرصتی مغتنم برای برندسازی و ارتقای برند ندانند. آنها می‌توانند به روش‌های مختلف مردم را مطلع و آگاه کرده و هشدارها و توصیه‌هایی داشته باشند ولی این مسأله به معنی حضور در میدان حادثه، آن هم در قلب امدادرسانی با خطرات احتمالی برای فرد و علاقمندان آنها نیست.!