برچسب: سلامت مردم

6 آبان 1400
اخبار

عین الهی:

جامعه پزشکی برای سلامت مردم خود را به آب و آتش زدند

وزیر بهداشت گفت: در دوران شیوع بیماری کرونا جامعه پزشکی برای سلامت مردم خود را به آب و آتش زدند.