برچسب: سلامت مادر و کودک

3 اسفند 1400
اخبار

ارتقاء درمانگاه اطفال بیمارستان شریعتی به کلینیک تخصصی و فوق تخصصی

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: افتتاح این کلینیک نویدی برای مردم اصفهان بوده که کودکان می توانند از ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص غدد، روماتولوژی و ایمونولوژی و آلرژی اطفال و فلوشیپ اعصاب کودکان بهره ببرند.