برچسب: سلامت ایران

13 آذر 1400
اخبار

ورزش کردن در آلودگی هوا خطری جدی برای سلامتی دارد

عضو انجمن علمی آموزش بهداشت وارتقا سلامت ایران درباره مضرات ورزش کردن در هوای آلوده توضیحاتی داد.