برچسب: سلاجقه

30 آبان 1400
اجتماعی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

میراث دار آلودگی هوا و کم آبی هستیم

سلاجقه گفت: اکنون در ابتدای دولت مردمی و انقلابی میراث دار آلودگی هوا، کم آبی، خشکسالی تالاب‌ها و فرونشست زمین هستیم.