برچسب: سقف تعهدات درمانی

27 شهریور 1401
اخبار

افزایش ۳ برابری سقف تعهدات خدمات درمانی ورزشکاران

رئیس کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی از افزایش بیش از سه برابری سقف تعهدات فدراسیون پزشکی ورزشی برای درمان ورزشکاران آسیب‌دیده خبر داد.