برچسب: سفیر جمهوری بلاروس در ایران

9 دی 1400
اخبار

سفیر جمهوری بلاروس مطرح کرد:

اولویت گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران و بلاروس

سفیر جمهوری بلاروس در کشورمان گفت: گسترش روابط اقتصادی و تجاری برای هردو کشور مهم بوده و از اولویت خاصی برخوردار است و به گسترش روابط اقتصادی و تجاری خوش بین هستیم.