برچسب: سفیر جمهوری اسلامی ایران

30 تیر 1401
اخبار

سفیر ایران در سوئد به تهران فراخوانده شد

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد در اعتراض به بیانیه و حکم غیرقانونی صادر شده در سوئد علیه حمید نوری، برای پاره‌ای از مشورت‌ها به تهران فراخوانده شد.