برچسب: سفیر ایران در یونسکو

21 شهریور 1401
اخبار

علوم انسانی باید به‌روز شود و با علوم اسلامی تعامل داشته باشد

سفیر ایران در یونسکو در بیان کلان‌مسایل علوم انسانی گفت: این علوم در ایران باید به‌روز شود تا مقتضیات عصر حاضر را برآورد و تعاملی سازنده با علوم اسلامی داشته باشد.