برچسب: سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران

2 مرداد 1401
اخبار

در دیدار جمعی از سفرای جدید کشورمان

رئیس‌جمهور: مقابله با روابط ناسالم اقتصادی از وظایف سفرا است

رئیس جمهور ضمن تاکید بر لزوم ارزیابی عملکرد سفرا، توجه ویژه به امور ایرانیان خارج، رعایت و بسط ارزش‌های اسلامی و انقلابی و مقابله با هرگونه روابط ناسالم اقتصادی در حوزه مأموریت، آنان را موظف به تلاش برای تحقق نهایی اهداف و سیاست‌های کشور دانست.