برچسب: سفر دریایی

5 بهمن 1400
اخبار

بعد از ۲سال وقفه صورت پذیرفت؛

فعالیت مجدد خط مسافری دریایی بندر شهید باهنر به شارجه

مدیراداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: فعالیت مجدد خط مسافری دریایی بندر شهید باهنر به شارجه بعد از ۲سال وقفه بدلیل شرایط متاثر از ویروس کرونا انجام شد.