برچسب: سفر به بوشهر

4 تیر 1401
اخبار

اسلامی: روند اجرای واحد‌های جدید نیروگاه بوشهر متفاوت از گذشته خواهد بود

رئیس سازمان انرژی اتمی در سفر به بوشهر، از نزدیک در جریان روند اجرایی و پیشرفت ساخت واحد‌های ۲ و۳ نیروگاه اتمی بوشهر قرار گرفت و گفت: روند اجرای واحد‌های جدید متفاوت از گذشته خواهد بود.