برچسب: سفر استانی

26 خرداد 1401
اخبار

گزارش یاقوت نیوز از سفر رئیس جمهور به اصفهان

رئیس جمهور: هدف ما از سفر به اصفهان، تحقق مستمر نهضت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است