برچسب: سعید نمکی

13 مرداد 1400
اجتماعی

جهانپور خبر داد:

تحویل یک میلیون و ۸۵۰ هزار دز واکسن کووبرکت به وزارت بهداشت

سخنگوی سازمان غذاو دارو گفت: یک میلیون و ۸۵۰ هزار دز واکسن کووبرکت تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است.