برچسب: سعید قادری

28 بهمن 1400
اخبار

در نیمه نخست امسال؛

۶۶ میلیارد تومان صرفه جویی در فولاد خراسان با بومی سازی تحقق یافت

مدیر پژوهش فولاد خراسان از صرفه جویی ۶۶ میلیارد تومانی در نیمه نخست امسال در این واحد صنعتی با اجرای بومی سازی خبرداد که حاصل راهبرد اصلی برای بهره گیری حداکثری از توان ساخت داخل است.