برچسب: سعید شریفی

23 اسفند 1400
اخبار

شریفی خواستار شد:

اولویت نشریات دانشجویی، مخاطب‌شناسی و پرهیز از بازتولید مکانیکی آثار باشد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) در نشست مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی این دانشگاهی، مخاطب‌شناسی و پرهیز از بازتولید مکانیکی آثار دانشجویی را رمز بقاء و اولویت نشریات دانشجویی دانست.

11 بهمن 1400
اخبار

در دانشگاه آزاد اصفهان برگزار شد:

دومین رویداد ملی رقابت تیم های دانشجویی در کرسی های آزاد اندیشی

معاون فرهنگی ـ دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان از برگزاری آیین افتتاحیه دومین رویداد ملی رقابت های تیم های دانشجویی در کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) خبر داد.