برچسب: سعید خطیب زاده

24 خرداد 1401
اخبار

نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که عملیات در اربیل جراحی کوچکی بود که دقیق به هدف اصابت کرد و درباره برجام هم افزود: سال‌هاست که برجام برای ایران کار نکرده است.