برچسب: سعید جابری انصاری

11 بهمن 1400
اخبار

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

سعید جابری انصاری سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز شد

محمد مهدی اسماعیلی در حکمی سعید جابری انصاری را به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز منصوب کرد.