برچسب: سطح پایین تستوسترون

20 بهمن 1400
اخبار

ارتباط مستقیم سطح پایین تستوسترون با خطرات قلبی در زنان

سطوح پایین تستوسترون در زنان با خطر دو برابری حوادث قلبی مرتبط است.