برچسب: سریال علی البدل

4 اسفند 1400
اخبار

ساخت یک اثر هنری به بهای تخریب آثار تاریخی

یک فعال میراث فرهنگی همدان از تخریب حمامی تاریخی توسط سازندگان یک سریال تلویزیونی خبر داد.