برچسب: سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی

12 مهر 1401
اخبار

سرپرست جدید مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی منصوب شد

وزیر راه شهرسازی در حکمی «سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی» را منصوب کرد.