برچسب: سرپرست سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه

8 آذر 1400
اخبار

استقبال ملی از طرح پویش سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه

در حاشیه همایش ملی پویش اشتغال تفاهم‌نامه‌ای به منظور ایجاد سراهای نوآوری استانی بین دانشگاه‌های آزاد اسلامی و اتاق‌های بازرگانی استان قم و کاشان منعقد شد.