برچسب: سرپرست سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه

اخبار
8 مهر 1400 - 8:20 ق.ظ

برگزاری رویداد انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناور

سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه باهمکاری واحدخدمات به اعضا، امور تشکل‌ها و دفاتر منطقه ای، رویداد انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناور را برگزار کرد.