برچسب: سرپرست دفتر امور توانبخشی

اجتماعی
13 مرداد 1401 - 12:00 ق.ظ

حمایت مالی از مددجویان کارآفرین ازطریق مراکز حمایت شغلی

سرپرست دفتر امور توانبخشی روزانه وتوانبخشی پزشکی سازمان بهزیستی کشور از حمایت مالی مددجویان کارآفرین از طریق مراکز حمایت شغلی خبر داد و گفت: در رویکرد جدید علاوه بر به‌کار گماری مددجویان در تولید، فرصت‌هایی نیز برای ایجاد کسب و کار از طریق وام‌های کم بهره برای آنان درنظر گرفته می‌شود.