برچسب: سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان

15 آبان 1400
اخبار

میر محمدی میبدی به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب شد

دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر سید‌علی‌محمد میر‌محمدی میبدی را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب کرد.